Örnek C kodları
June 30, 2015 Tuesday

No Örnek C Program Kodları Kodu
1 "C Programlama dunyasına hos geldiniz." mesajını ekrana yazdıran program. [Göster]
2 Bir sayı girilmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazan program. [Göster]
3 Kullanıcıdan iki sayi girmesini isteyen ve bu iki sayının toplamlarını ekrana yazdıran program. [Göster]
4 Bir kenarı girilen karenin alanı ve çevresini hesaplayan program. [Göster]
5 İki kenarı girilen dikdörtgenin karesi ve çevresini bulan program. [Göster]
6 Yarıçapı girilen dairenin alanını ve çevresini bulan program. [Göster]
7 Kullanıcıdan gidilecek mesafe ve varış zamanını sorarak olması gereken hızı hesaplayan program. [Göster]
8 Kullanıcıdan yaşını sorarak ay, hafta, gun,saat,dakika ve saniye olarak hesaplayan program. [Göster]
9 Girilen bir sayının tek veya çift sayi olduğunu bulan program. [Göster]
10 Kullanıcıdan iki sayi girmesini isteyen ve sayıların büyüklüğünü karşılaştıran program. [Göster]
11 Koordinatları verilen iki nokta arasındaki mesafeyi bulan program. [Göster]
12 Yaşı girilen bir kişinin seçimlerde oy verme yeterliliği olup olmadığını test eden program. [Göster]
13 Girilen yılın artık yıl olup olmadığını tespit eden program. [Göster]
14 Girilen bir nota karşılık gelen durumu yazdıran program. [Göster]
15 Klavyeden girilen harfin sesli harf olup olmadığını kontrol eden program. [Göster]
16 Haftanın gün numarasına karşılık gelen gün adını veren program. [Göster]
17 Girilen bir yaşa karşılık gelen hayat dilimini ekrana yazan program. [Göster]
18 Basit dört işlem ve modüler aritmetik işlemi yapabilen program. [Göster]
19 Basit dort islem ve moduler aritmetik islemi yapabilen program. (SWITCH ile) [Göster]
20 Bir üçgenin girilen üç kenarına göre üçgen türünü bulan program. [Göster]
21 Kullanıcıya medeni halini, evli ise kaç çocuğu olduğunu soran ve gerekli mesajı veren program. [Göster]
22 Girilen bir sayının ASAL Sayı olup olmadığını bulan program. [Göster]
23 1'den 25'e ileri ve 25'den 1'e geri sayan program. [Göster]
24 1'den 50'ye kadar olan tüm doğal sayıları, tek ve çift sayıları ayrı ayrı yazdıran program. [Göster]
25 Girilen bir sayı için çarpım tablosunu yazdıran program. [Göster]
26 Girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan program. [Göster]
27 Girilen bir sayinin kuvvetini hesaplayan program. (Normal ve pow() ile) [Göster]
28 Girilen iki sayı arasında bulunan asal sayıları listeleyen program. [Göster]
29 * karakteri ile piramit olusturan program. [Göster]
30 Sayı piramidi oluşturan program. [Göster]
31 Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program. [Göster]
32 Kullanıcı istediği sürece tekrar çalıştırılan basit hesap makinası işlevi gören bir program yazınız? [Göster]
33 Girilen bir sayıdaki rakamların toplamını bulan program. [Göster]
34 Girilen bir sayinin "mükemmel sayi" olup olmadığını bulan program. [Göster]
35 Girilen bir sayı asal sayı ise, bundan sonraki 10 asal sayıyı da listeleyen program. [Göster]
36 Kullanıcının vereceği sayıda öğrencinin puanlarını sorarak bu puanların toplamını ve ortalamasını bulan program. [Göster]
37 Girilen 10 sayı içerisinde en büyük ve en küçük olan sayıları bulan program. [Göster]
38 Kullanıcının girdiği 5 sayıyı küçükten büyüğe doğru sıralayıp listeleyen program. [Göster]
39 10 tane sayının çift, tek ve asal olanlarını ayrı ayrı listeleyen program. [Göster]
40 Bir dizi içerisinde verilen sayılar arasından aranan bir sayıyı bulan program. [Göster]
41 5 öğrencinin boylarını ve kilolarını sorarak boy ve kilo ortalamasını bulan program. [Göster]
42 Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen program. [Göster]
43 Girilen sayının hangi aralıkta olduğunu binary arama metodu ile bulan program. [Göster]
44 3*3'lük bir matrisin değerlerini kullanıcıya soran ve matrisi ekrana yazdıran program. [Göster]
45 Kullanıcının gireceği 3*3'lük iki matrisi toplayıp sonucu ekrana yazan program. [Göster]
46 Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. [Göster]
47 Girilen matrisin simetrik olup olmadığını bulan program. [Göster]
48 10 karaktere kadar bir kelime girilmesini isteyen ve ekrana yazdıran program. [Göster]
49 Girilen iki kelimeden hangisinin uzun olduğunu bulan program. [Göster]
50 Ayrı ayrı girilen adı ve soyadı bilgilerini birleştirerek tam adını gösteren program. [Göster]
51 Girilen kelimenin karakter sayısını hesaplayan program. [Göster]
52 Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program. [Göster]
53 Girilen cumle içerisinde kullanıcının istediği karakterden kaç tane olduğunu bulan program. [Göster]
54 Kullanıcı tarafından girilen bir metnin tersini veren program. [Göster]
55 Girilen bir metnin harflerini alfabetik sıraya göre sıralayan program. [Göster]
56 Kullanıcı tarafından girilen bir metni büyük harflere ceviren program. [Göster]
57 Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program. [Göster]
58 Kullanıcı tarafından girilen bir desimal sayıyı binary formata dönüştüren program. [Göster]
59 Kullanıcıdan öğrencilerin adı ve yaşını alarak bunları küçükten büyüğe sıralayan program. [Göster]
60 Kullanıcı tarafından girilen bir sayının asal olup olmadığını fonksiyon kullanarak hesaplayan program. [Göster]
61 Girilen bir sayının fonksiyon kullanarak çarpım tablosunu yazdıran program. [Göster]
62 Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program. [Göster]
63 Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan program. [Göster]
64 Girilen bir metnin içerisindeki kelimelerin hepsinin ilk harflerini büyük harfe çeviren program. [Göster]
65 Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program. [Göster]
66 Kullanıcı tarafından girilen iki zaman diliminin toplamını veren program. [Göster]
67 Kullanıcıdan 3 sporcuya ait bilgileri isteyerek bunları düz sıralı olarak listeleyen program. [Göster]
68 Kullanıcının gireceği sayıda kitabın adı, yazarı, fiyatı, konusu, sayfası ve yayınevini soran, bilgiler girildikten sonra bir menü aracılığıyla sıralama ve arama yapılmasına izin veren program. [Göster]
69 Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program. [Göster]
70 Girilen bir sayının pointer kullanarak değerini ve adresini veren program. [Göster]
71 Pointer kullanarak iki sayının toplamını ve farkını veren program. [Göster]
72 İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin köklerini bulan program. [Göster]
73 1'den 7'ye kadar olan sayıların karesini ve karelerin toplamını bulan program. [Göster]
74 DOS işletim sisteminde çalışırken kullanılabilir hafıza miktarını bulan bir program. [Göster]
75 Pointer ile değişkenin değerini hafızadaki adresinden okuyup ekrana yazdıran program. [Göster]
76 Genel Fonksiyon kullanımı, siralama ve ortalama bulma için bir örnek program.. [Göster]
77 Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program. [Göster]
78 Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program. [Göster]
79 Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program. [Göster]
80 Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran program. [Göster]
83 Pi sayısını 0.0001 hatayla bulan program [Göster]

Kurslar giriş sayfasına geri dön.